Personvern

Når man sporer med LocaToWeb vil app'en poste din posisjon, fart og distanse til LocaToWeb.com. Besøkende her kan se din lokasjon på et kart.

Sporingene er anonyme og kun identifiserbare via et alias/kallenavn som brukeren har spesifisert ved opprettelse av en sporing.

App'en vil kun spore når en sporing er startet av brukeren. Dette skjer når START knappen trykkes og det står "Sporing pågår" på skjermen. Sporingen stopper når STOPP knappen trykkes.

Ved å skru på Private sporing før start er det mulig å kontrollere om sporingen skal vises offentlig på web eller ikke. Hvis den settes til privat vil sporingslenken kun være synlig for brukeren selv (eieren av sporingen) ved innlogging på LocaToWeb.com.

Registrerte brukere kan til enhver tid logge inn på LocaToWeb.com og skru av og på privat innstilling for sporingene sine. Her kan de også slette sporinger.

Sporingsdata vil lagres på LocaToWeb.com sine data servere, men du kan når som helst slette dem.

Sporingen fortsetter å kjøre selv om skjermen slår seg av (hvilemodus).

Når man registrerer seg som bruker krever vi en epost addresse og passord. Dette vil brukes til å bekrefte kontoen, sende epost med sporingslenke og tilbakestilling av passord. En sjelden gang kan vi sende ut informativ informasjon.

Epost adressen vil aldri vises noe sted og vi vil aldri gi den videre til en tredjepart.